Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Människa-Teknik-Organisation (Human Factors Engineering) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Design av arbetssystem, dvs våra arbetsplatser, måste alltid utgå från människans förutsättningar och begränsningar för att bli produktiva och uthålliga. Kursen ger fördjupade insikter i systemanalys av arbetssystem med utgångspunkt från människan i interaktionen mellan delkomponenterna människa - teknik - organisation (MTO) som grundläggande förutsättning.

Kursen innehåller följande moment:
- Systemperspektiv Människa-Teknik-Organisation; teoretisk grund, systemmodeller, tillämpningar
- Människans förutsättningar och begränsningar för arbete och arbetsutformning fysiskt, fysiologiskt och kognitivt
- Arbetsorganisation: betydelsen av egenkontroll, delaktighet och inflytande
- Användbara system: Användbarhetsdesign av gränssnitt människa-teknik
- Automation och allokering av funktioner människa-tekniksystem
- Metoder för analys av människan i arbete och samspelet människa-teknik.
- Arbetsmiljölagstiftning och arbetsrätt: generell utveckling i västvärlden, systemtillsyn
- Identifiering, analys, konsekvenser och prevention av risker i arbetssystem.

Förkunskapskrav

Examen om minst 180 hp med lägst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik, Industriell organisation och ekonomi alternativt Byggnadsteknik, och 15 hp Matematik dessutom krävs kunskaper i Engelska 6/Engelska B eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1N
Kurskod/Ladokkod: TMTR28
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Denis A. Coelho
Kursansvarig
Denis A. Coelho
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
17498kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0181