Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Mjukvaruutveckling 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är en grundläggande kurs i systemutveckling med fokus på kontinuerlig integrering, leverans och distribution och bygger vidare på studenternas kunskaper i imperativa och objektorienterade språk.

Kursen innehåller följande moment:
- Mjukvaruutvecklingsmetoder
- Metoder och tekniker för kontinuerlig mjukvaruleverans
- Testning och versionshantering
- Skapande och utvärdering av distributionskedjor för mjukvaruutveckling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Databasteknik 7,5 hp och Objektorienterad programutveckling 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TMUK13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2023: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Anmälningskod
HJ-T3048
Senast ändrad 2022-01-17 13:55:46