Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Näringslivsförlagd kurs i Produktutveckling 12 hp

Kursinnehåll

I kursen tillämpar studenten kunskaperna från programmets tidigare kurser i praktiskt ljusdesignarbete på ett företag, offentlig förvaltning eller organisation och får därigenom insikter som kommer till nytta i efterföljande kurser. I kursen ingår också en introduktion på campus, en analys och dokumentation av utvalda områden under arbetets gång samt en avrapportering på campus. I kursen ingår följande moment:
- Introduktionsföreläsningar som behandlar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare
- Studenten följer och bidrar med kunskap i det praktiska arbetet med relevans för utbildningens huvudområde
- Studenten analyserar och dokumenterar fortlöpande arbetet
- Studenten avrapporterar sin analys och sina praktiska erfarenheter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 60 hp inom programmet

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TNFN18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Kharin Abrahamsson
Examinator
Kharin Abrahamsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
26004kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1100
Senast ändrad 2021-02-22 14:14:57