Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Näringslivsförlagd kurs i Produktutveckling (Industrial Placement Course in Product Development) 9 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Villkor för ett professionellt förhållningssätt i sin kommande yrkesutövning.
Det företagsrelaterade innehållet anpassas till uppdragsgivarens professionella verksamhet. Några exempel på innehåll är:
- studenten följer och bidrar med kunskap i ett pågående projekt
- studenten studerar och deltar i en pågående produktframtagningsprocess
- studenten deltar i yrkesutövning med relevans för utbildningens huvudområde
- studenten planerar och genomför kompetensutveckling för personal hos uppdragsgivaren
Skriftlig och muntlig reflektion och erfarenheterna från yrkesutövningen samt dokumentation av dessa.

Förkunskapskrav

Godkända kurser om minst 30 hp inom masterprogrammet

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: TNFS24
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 39
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Peter Johansson
Examinator
Peter Johansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2294
Senast ändrad 2021-10-12 16:42:58