Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Näringslivsförlagd kurs i Maskinteknik 12 hp

Kursinnehåll

I kursen tillämpar studenten kunskaperna från programmets tidigare kurser i praktiskt ingenjörsarbete på ett företag, offentlig förvaltning eller organisation och får därigenom insikter som kommer till nytta i efterföljande kurser. I kursen ingår också en introduktion på campus, en analys och dokumentation av utvalda områden under arbetets gång samt en avrapportering på campus. I kursen ingår följande moment:
- Introduktionsföreläsningar som behandlar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare
- Studenten följer och bidrar med kunskap i det praktiska arbetet med relevans för utbildningens huvudområde
- Studenten analyserar och dokumenterar fortlöpande arbetet
- Studenten avrapporterar sin analys och sina praktiska erfarenheter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 60 hp inom programmet

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TNMN15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Leif Svensson
Kursansvarig
Leif Svensson
Kursansvarig
Conny Larsson
Examinator
Conny Larsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
26004kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0228