Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Näringslivsförlagd kurs i Industriell organisation och ekonomi 12 hp

Kursinnehåll

I kursen tillämpar studenten kunskaperna från programmets tidigare kurser i praktiskt ingenjörsarbete på ett företag, offentlig förvaltning eller organisation och får därigenom insikter som kommer till nytta i efterföljande kurser. I kursen ingår också en introduktion på campus, en analys och dokumentation av utvalda områden under arbetets gång samt en avrapportering på campus.

I kursen ingår följande moment:
- Introduktionsföreläsningar som behandlar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare
- Studenten följer och bidrar med kunskap i det praktiska arbetet med relevans för utbildningens teknikområde
- Studenten analyserar och dokumenterar fortlöpande arbetet
- Studenten avrapporterar sin analys och sina praktiska erfarenheter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 60 hp inom programmet (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TNON15
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2024: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Magnus Vårbrant
Kursansvarig
Magnus Vårbrant
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T4082
Senast ändrad 2023-03-17 13:23:54