Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Nätverksprogrammering (Network Programming) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till Internets uppbyggnad och TCP/IP-protokollen, men fokuserar därefter på OSI-modellens övre skikt (session, representation och applikationsskikten).
Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till datanät och OSI-modellen
- Introduktion till TCP/IP-protokollen
- Klient/server begreppet
- Socketprogrammering
- Skriptspråk
- Vissa standardtjänster och deras protokoll (Telnet, HTTP, SMTP, DNS, etc)
- Hur säker kommunikation kan åstadkommas med autentisering och kryptering (HTTPS, DNSSEC, S/MIME, PGP, etc)
- Principerna för datakompression av text och bild
- Decentraliserade arkitekturer (Tor, Bitcoin, GPG, etc)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Objektorienterad programmering, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TNPK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Johannes Schmidt
Kursansvarig
Johannes Schmidt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0325