Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Nätverksprogrammering (Network Programming) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger en introduktion till Internets uppbyggnad och TCP/IP-protokollen, men fokuserar därefter på OSI-modellens övre skikt (session, representation och applikationsskikten).
Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till datanät och OSI-modellen
- Introduktion till TCP/IP-protokollen
- Klient/server begreppet
- Socketprogrammering
- Skriptspråk
- Vissa standardtjänster och deras protokoll (Telnet, HTTP, SMTP, DNS, etc)
- Hur säker kommunikation kan åstadkommas med autentisering och kryptering (HTTPS, DNSSEC, S/MIME, PGP, etc)
- Principerna för datakompression av text och bild
- Decentraliserade arkitekturer (Tor, Bitcoin, GPG, etc)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Objektorienterad programmering, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TNPK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 43 - vecka 02 2023
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Johannes Schmidt
Kursansvarig
Johannes Schmidt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2228
Senast ändrad 2021-10-01 10:24:50