Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Näringslivsförlagd kurs i Industriell produktframtagning 15 hp

Kursinnehåll

I kursen tillämpar studenten kunskaperna från programmets tidigare kurser i praktiskt ingenjörsarbete på ett företag, offentlig förvaltning eller organisation och får därigenom insikter i de villkor som gäller för ett professionellt förhållningssätt i sin kommande yrkesutövning. Det företagsrelaterade innehållet anpassas till uppdragsgivarens professionella verksamhet.
Några exempel på innehåll är:
- studenten följer och bidrar med kunskap i ett pågående projekt
- studenten studerar och deltar i en pågående produktframtagningsprocess
- studenten deltar i yrkesutövning med relevans för utbildningens innehåll
- studenten planerar och genomför kompetensutveckling för personal hos uppdragsgivaren
I kursen ingår också en introduktion på campus, en analys och dokumentation av utvalda områden under arbetets gång samt en avrapportering på campus.

I kursen ingår följande moment:
- Introduktionsföreläsningar som behandlar relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare och arbetets genomförande
- Studenten deltar i och bidrar med kunskap i det praktiska arbetet på företaget med relevans för utbildningens huvudområde och företagets verksamhet
- Studenten analyserar och dokumenterar fortlöpande arbetet
- Studenten avrapporterar sin analys och sina praktiska erfarenheter.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser på grundnivå omfattande minst 135 hp samt genomgångna kurser i Integrerad produkt- och produktionsutveckling 7,5 hp, Industriella produktionssystem 7,5 hp, Logistik 7,5 hp samt Produkt och processergonomi, 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TNPN11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2025: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Magnus Vårbrant
Kursansvarig
Magnus Hofwing
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
37500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T5051
Senast ändrad 2023-09-15 14:21:23