Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Nätverkssäkerhet 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på olika säkerhetshöjande åtgärder i nätverk. Kursen börjar med en generell beskrivning av olika koncept inom informationssäkerhet. Tyngdpunkten blir sedan på nätverkssäkerhet med tillämpningar inom användar- och behörighetskontroll, brandväggar, manuella och automatiska säkerhetsåtgärder samt säker överföring av data över publika nätverk såsom Internet.

Kursen innehåller följande moment:
- Säkerhetskoncept och principer
- Säkerhetskonceptet AAA
- Säkerhet i lokala nätverk
- Säkring av nätverket med brandväggar
- Krypteringskoncept och sammanlänkning av nätverk via tunnling (VPN)
- Brandväggstekniker och tekniker för automatisk identifiering av hot (IDS) och automatiska motåtgärder mot hot (IPS)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Nätverksdesign - WAN och operatörsnät samt Informationssäkerhet - Introduktion, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TNSK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Sonny Johansson
Kursansvarig
Sonny Johansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2229
Senast ändrad 2021-10-01 10:26:33