Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Nätverksdesign - WAN och operatörsnät 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen fokuserar på hur nätverk kan växa och förändras för att tillmötesgå ett förändrat behov (skalning) – med minimal påverkan på befintlig drift. Kursen fokuserar även på hur lokala nätverk hos företag med geografisk spridning kan kopplas ihop med hjälp av Internet och andra WAN-tekniker – detta med minimerad risk för att känslig information läcker ut.

Kursen innehåller följande moment:
- Redundans, feltolerans och skalbarhet i nätverksinfrastruktur
- Teknologier för säker sammankoppling av lokala nätverk, exempelvis VPN
- WAN-teknologier och protokoll
- Påverkan på verksamheten vid avbrott i nätverksinfrastrukturen
- Serviceavtal och nivåer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Nätverksdesign - Switching & Routing, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TNWK10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Sonny Johansson
Kursansvarig
Sonny Johansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2030
Senast ändrad 2021-12-03 07:38:30