Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Objektorienterad programutveckling 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är en grundläggande kurs i objektorienterad programmering och bygger vidare på studenternas kunskaper i imperativa språk.

Kurser inngehåller följande moment:
- Objektorienterade grundkoncept såsom objekt, klasser, arv, inkapsling mm.
- Objektorienterad analys och design, inklusive grundläggande modellering
- Objektorienterad programmering
- Designprinciper som ingår i GRASP (General Responsibility Assignment Software Patterns) och SOLID
- Designmönster som ingår i GoF (Gang of Four)

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Algoritmer 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TOCK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Anmälningskod
HJ-T2230
Senast ändrad 2022-01-17 13:30:15