Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Operativsystem och tjänster 12 hp

Kursinnehåll

Kursen introducerar operativsystem och deras grundläggande uppbyggnad och arkitektur. Inom operativsystem för infrastruktur används systemet främst för att tillhandahålla olika nätverkstjänster åt en verksamhet. En utav de mest använda tjänsterna är katalogtjänsten som hanterar användarkonton och central administration. Kursen presenterar även kringtjänster som behövs för att stödja katalogtjänsten, samt teori och praktik inom kontoadministration, lagring av användardata, klientadministration, grupphantering, säkerhet och restriktioner.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande arkitektur hos operativsystem
- Introduktion till olika operativsystem för servrar
- Begreppet server-klient
- DNS och namnuppslagning
- DHCP och automatisk tilldelning av IP-adresser i lokala nätverk
- Katalogtjänster och deras funktion
- Konfiguration av klienter
- Användarrättigheter och central lagring
- Gruppolicy och central administration
- Användandet av skript vid hantering av operativsystem

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Nätverksdesign - Switching & Routing, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TOJK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Sonny Johansson
Kursansvarig
Hans Eriksson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
30000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2031
Senast ändrad 2021-12-03 07:38:31