Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Objektorienterad mjukvaruutveckling 6 hp

Kursinnehåll

Kursen ämnar ge studenten de kunskaper som denne behöver för att kunna genomföra
objektorienterad design i enlighet med etablerad praxis, samt kunna implementera resultaten av
sagda design i programkod.
Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till systemutvecklingsmetoder: vattenfallsmodeller, iterativa metoder, agila
metoder
- Kravspecifikationer för och validering av mjukvara
- Unified Modelling Language: klassdiagram, sekvensdiagram, use case-diagram, etc.
- Designmönster: objektorienterade mönster, analysmönster, mönster för systemarkitektur

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Objektorienterad programmering, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TOMK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Johannes Schmidt
Kursansvarig
Johannes Schmidt
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2190
Senast ändrad 2021-09-22 08:59:59