Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Produktionsteknik 2 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger studenten kunskaper i produktionsteknik ur ett företagsperspektiv, integrerat med
hållbar utveckling. Den studerande kommer även kunna förstå en helhet inom området
produktionssystem.

Kursen innehåller följande moment:
-Fördjupning inom balansering av liner
- Teorier för flaskhalsar
- Köteori med simulering
- Frekvensstudier
- Ställtidsförkortning och flexibilitet
- Standardiserat arbetssätt och ständiga förbättringar
- Materialtillförsel till station
- Automation
- TPM/Underhållsteknik

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Produktionsteknik 1, 7,5 hp och Kvalitets- och Verksamhetsutveckling 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TP2N10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Jonas Bjarnehäll
Examinator
Jonas Bjarnehäll
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1068
Senast ändrad 2020-12-14 14:20:49