Kurser

Fler sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Perception och kommunikation 6 hp

Kursinnehåll

Ljusets roll som kommunikationsmedel i vårt vardagsliv undersöks. Hur kan visuell perception och intention kombineras och kommuniceras? Gestaltningsprinciper och teorier studeras och används tillsammans med olika metoder för att kommunicera visuell upplevelse. I kursen introduceras ett utforskande arbetssätt samt studeras designprocessens tillämpningar och användbarhet. Vidare studeras dagsljusets och det artificiella ljusets roll och användning i modern och historisk arkitektur.

Kursen innehåller följande moment:
- Belysningshistoria
- Ljusets roll i arkitekturens olika uttryck
- Grundläggande formlära med orientering i gestaltningsteori
- Olika metoder att kommunicera ljus
- Skiss som arbetsverktyg
- Perspektivlära
- Designmetodik
- Färgsystem
- Posterpresentation

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Matematik 2a eller 2b eller 2c. Eller: Matematik B, Engelska A.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TPCG16
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2019: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T9183