Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Produktionsekonomi 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen ger studenten kunskaper i grundläggande ekonomisk verksamhetsstyrning och dess begrepp. Den studerande kommer även kunna förstå, utföra, samt kritiskt granska olika kalkyleringsmetoder och investeringsbedömning ur företagsperspektiv.
Kursen innehåller följande moment:
-Grundläggande ekonomistyrningsbegrepp
-Produktkalkylering
-Budgetering
-Standardkostnader
-Internprissättning
-Investeringsbedömning
-Prestationsmätning (effektivitetsbedömning)
-Projektkalkylering
-Kalkyleringsverktyg
- Linjärprogrammering

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete, 15 hp samt Tillverkningsteknik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TPDK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Jan Weiss
Examinator
Jan Weiss
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1064
Senast ändrad 2020-12-14 14:19:30