Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Produkt- och produktionsplattformar (Product and Production Platforms) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen är baserad på såväl teori som praktik. Detta inkluderar grundläggande begrepp tillsammans med aktuell forskning och industriell tillämpning inom området. Olika stöd för att planera, utveckla och analysera produkt- och produktionsplattformar introduceras och tillämpas. Påverkan på affärsprocesser av olika plattformsstrategier diskuteras samt användning inom olika sektorer och för olika tillämpningar.

Kursen innehåller följande element:
- Grundförutsättningar inom produkt- och produktionsplattformar.
- Produkt- och produktionsplattformar i industriell tillämpning.
- Affärsmöjligheter och utmaningar kopplat till implementering och hantering av plattformsstrategier.
- Informationshantering och livscykelanalys (PLM och BIM).
- Arbetssätt och metoder för att planera, utforma och analysera produkt- och produktionsplattformar .
- Modeller, metoder och verktyg som används utformning och utveckling av produkt- och produktionsplattformar.
- Aktuell forskning och industriell tillämpning.
- Användning av plattformsstrategier inom olika sektorer och för olika tillämpningar.

Förkunskapskrav

Kandidat eller yrkesexamen om minst 180 hp med lägst 90 hp i huvudområdet Maskinteknik, Industriell organisation och ekonomi, Byggnadsteknik, Arkitektur, Bebyggd Miljö, Produktutveckling (med relevanta kurser i ljusdesign) eller motsvarande, och 15 hp matematik eller minst 150 hp godkända kurser inom programmet Industriell Produktframtagning (civilingenjör) dessutom krävs genomgången kurs i Integrerad produktframtagning 7,5 hp eller BIM – Requirements and Specifications 7,5 hp eller motsvarande.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TPDS22
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2025: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Djordje Popovic
Examinator
Djordje Popovic
Kursansvarig
Magnus Hofwing
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T5079
Senast ändrad 2024-02-05 07:23:01