Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Projektbaserad exteriör ljusdesign 15 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller moment som gör det möjligt att efter genomgången kurs självständigt planera och presentera belysning för utemiljö utifrån brukarens behov av ljus, miljöns förutsättningar och aktuella krav på energieffektiva, hållbara och användarvänliga belysningstekniska lösningar.

Kursen innehåller följande moment:
- Projekt
- Ljusdesignprocessen
- Designmetodik
- Rumsgestaltning med ljus
- Visuella planeringsmetoder
- Ljuskälle- och armaturkunskap för utemiljö
- Hållbar utveckling avseende anläggningens påverkan på miljö och ekosystem
- Beräkning av kostnader av anläggningens livslängd, drift och installation (LCC)
- Visualiserings och presentationsteknik
- Digitala verktyg för kommunikation och presentation
- Aktuell ljusdesignforskning om utemiljö

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Belysningsteknik och kvalitetssäkring 1, 12 hp, Projektbaserad interiör ljusdesign, 12 hp samt Ledarskap och projektledning, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TPEK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 34 - vecka 02 2022
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Kharin Abrahamsson
Examinator
Kharin Abrahamsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
37500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1247
Senast ändrad 2021-06-02 11:24:39