Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Human Factors i produktframtagning (Human Factors in Product Realization) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper och insikter om hur produkter och industriella system kan utformas för att människors naturliga styrkor och begränsningar ska komma till sin rätt och resultera i användbarhet, effektivitet och hållbarhet. Detta innebär också fördjupade kunskaper om interaktionen och samspelet mellan människor och produkter, människor i arbete och hur den omgivande tekniken, organisationen och miljön påverkar.

Kursen innehåller följande moment:
- Sociotekniska system: teoretisk grund, systemmodeller och tillämpningar
- Aktivitetscentrerad konstruktion av produkter och arbete och inverkan av komplexitet
- Människors förmågor och begränsningar för produkt- och arbetsutformning
- Antropometri och produktutformning
- Tilldelning av funktioner för automation och människa och maskin systeminterface
- Arbetsplatsutvärdering och förbättring
- Svensk och internationell arbetsmiljölagstiftning

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp inklusive Hållbar produktframtagning 7,5 hp, Integrerad produkt och produktionsutveckling 7,5 hp samt Industriella produktionssystem 7,5 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TPEN11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2025: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Denis A. Coelho
Examinator
Denis A. Coelho
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T5052
Senast ändrad 2024-02-06 07:56:58