Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Publik IT-infrastruktur 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen är en projektkurs där studenterna i grupp ska sätta upp en säker IT-infrastruktur innehållandes vanligt använda publika nätverkstjänster. I kursen ingår det att projektgrupperna ska välja ut och motivera olika lösningar samt utföra en riskhantering utifrån identifierade risker. De valda lösningarna ska sedan driftsättas och dokumenteras. Studenterna får en tidsram för när projektet skall redovisas och får handledning under tiden. Studenterna får organisera sig inom gruppen, fördela ansvar och planera arbetet så man når ett givet mål. Projektet skall redovisas för kravställaren där studenternas tekniska lösning bedöms utifrån kravspecifikationen. Kursen har mindre stödföreläsningar men huvudsakligen får studenterna själva lösa de framför allt tekniska problem som uppstår.
Kursen innehåller följande moment:


- Riskhantering inom ett IT-infrastrukturprojekt
- Övervakning av nätverkstjänster
- Utredning av befintliga tjänster och tjänsteleverantörer på marknaden och göra urval bland dessa
- Internetanslutna tjänster, exempelvis webb-, domän-, fil- och mail-tjänster
- Planering och dokumentering av arbetet
- Praktisk driftsättning av lösningsförslaget

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Intern IT-infrastruktur, 7,5 hp och Nätverkssäkerhet, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TPIK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Hans Eriksson
Examinator
Sonny Johansson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1143
Senast ändrad 2021-03-10 11:25:07