Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Projektarbete inom grafisk design (Graphic Design Project) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen låter studenterna genomföra ett grupparbete inom grafisk design. Studenterna får i projektet ta en av examinator given uppgift från brief till färdig produkt. Kursen innehåller också teoretiska och praktiska uppgifter relaterade till teori och historia inom grafisk design.
Kursen innehåller följande moment:
- Principer inom layout och typografi
- Designteorier och grafisk design-historia
- Datorbaserad trycksaksproduktion
- Magasindesign
- Presentationsteknik
- Gruppdynamik
- Upphovs- och immaterialrätt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på minst 7,5 högskolepoäng inom området grafisk design.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TPJK19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Martin Lindh
Kursansvarig
Martin Lindh
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0143
Senast ändrad 2019-12-09 15:02:36