Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Projektbaserad interiör ljusdesign 12 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller moment som gör det möjligt att efter genomgången kurs självständigt planera och presentera belysning för innemiljö utifrån brukarens behov av ljus, rummets förutsättningar och aktuella krav på energieffektiva, hållbara och användarvänliga belysningstekniska lösningar.

Kursen innehåller följande moment:
- Tillämpa belysningsplaneringsprocessen
- Rums- och ljusanalys
- Ljusgestaltning i samspel med arkitektur och rumsgestaltning
- Orientering i aktuell forskning om ljus inomhus
- Hållbar ljusdesign
- Digitala verktyg och ritningsförståelse
- Kommunicera och presentera ett belysningsförslag muntligt, skriftligt och visuellt
- Kritiskt granska och opponera på projekt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser i Forma med ljus 15 hp, Grunder i belysningsteknik 9 hp samt Tillämpad matematik och fysik 6 hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TPLK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Mikael Petersson
Kursansvarig
Mikael Petersson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
26004kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1101
Senast ändrad 2021-02-22 14:21:53