Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Projektledning i kundnära projekt (Custom Project Management) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen innehåller teorier om omvärlden, modeller och metoder samt människans beteenden som omsätts i ett projektarbete. Projektarbetet utgår ifrån en kunds upplevda problem som realiseras i form av en lösning, produkt eller tjänst.

Kursen innehåller följande moment:
- Omvärldsanalys inför designprojekt
- Människans förutsättningar och begränsningar och dess inverkan på valet av produkt/tjänst
- Teorier, metoder och modeller för produkt-och tjänstedesign
- Tolka kundkrav, analysera, utforma och presentera lösningar i projektform

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Grafisk design för New Media, 15 hp, Tillämpad webbarkitektur, 15 hp och Interaktionsdesign, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TPNK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Martin Lindh
Kursansvarig
linulf
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0348