Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Integrerad produkt- och produktionsutveckling 7,5 hp

Kursinnehåll

Kursen tar ett holistiskt perspektiv på produktframtagning med ett särskilt fokus på integrationen mellan produkt och produktion. Studenten utvecklas att förstå samband mellan konstruktion och tillverkning. Kursen behandlar hur aktiviteter som genomförs och beslut som fattas under produktframtagningsprocessen påverkar möjligheten att uppnå effektiv produktion. I kursen introduceras metoder, verktyg och arbetssätt för att stödja arbete i gränssnittet mellan produkt- och produktionsutveckling. Kursen innehåller metoder för att stödja kreativitet vid produkt- och produktionsutveckling.

Kursen innehåller följande moment:
- Översikt över produktframtagningsprocess
- Metoder för produktions- och monteringsanpassad konstruktion
- Metoder, principer, verktyg, arbetssätt för att stärka upp samverkan mellan produktveckling och produktion
- Produktarkitektur och dess påverkan på produktion
- Faktorer som påverkar integrationen mellan produktutveckling och produktion under utvecklingen av nya produkter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Introduktionskurs produktframtagning 7,5 hp, Industriell ekonomi 7,5 hp, Datorverktyg i produktframtagningsprocessen 7,5 hp samt Material i produkt och tillverkningsprocess 15 hp (eller motsvarande kunskaper).

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TPPN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 43 - vecka 02 2025
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Paraskeva Wlazlak
Examinator
Paraskeva Wlazlak
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T4254
Senast ändrad 2024-05-30 16:06:37