Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Produktutvecklingsprojekt 15 hp

Kursinnehåll

I projektkursen kommer en produkt att utvecklas med avseende på koncept, konstruktion, produktion och verifiering. Detta innebär praktiska moment som konceptframtagning, konstruktion och prototypframtagning.
Kursen innehåller följande moment:
-Plåtkonstruktion (bockning, djupdragning, stansning)
-Plastkonstruktion (formsprutning, formblåsning, vacuumformning)
-Profilkonstruktion (plast, aluminium, rörbockning)
-Gjutkonstruktion (pressgjutning, sandgjutning)
-Verktygskonstruktion
-Konstruktionsanalys, ”Reversed engineering” (3d scanning)
-Förbränningsmotorteknik och batteridriftsteknik
-Hållbar produktutveckling, miljö och arbetsmiljö
-Produktkalkylering
-Rapportskrivning & presentationsteknik
-Projektarbete och projektledning
-Ritningar, geometriska toleranser samt form och lägestoleranser inklusive referenssystem,
toleranskedjor och grundläggande begrepp och symboler

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive Industriell ytmodellering, 6 hp samt Hållbar produktutveckling, 7.5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TPPN19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Conny Larsson
Kursansvarig
Conny Larsson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
32505kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0220