Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Produkt- och produktionsplattformar (Product and Production Platforms) 5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Syftet med kursen är att stärka kompetensen inom plattformsbaserad utveckling och modularisering för att bättre hantera variationer och förändringar i t.ex. kundens behov och krav. Kursen introducerar koncepten produkt- och produktionsplattformar och går igenom metoder och verktyg för analys, planering och utveckling av produkt- och produktionsplattformar.

Kursinnehåll

The course applies both theoretical and practical perspectives. This includes fundamental concepts together with current research and industrial practise in the area. Different means for planning, developing and analysing product and production platform design are introduced and practised. The impact on business processes of different platform strategies are discussed as well as their use in different sectors and applications.

The course includes the following elements:
- Fundaments of product and production platforms theory
- Product platforms and related platforms in industrial practice
- Business opportunities and challenges associated with implementing and managing
platform strategies
- Means to plan, design and analyse product and production platforms
- Models, methods, and tools used in product and production platform architecting and development
- The use of product platform strategies in different sectors and applications

Förkunskapskrav

The applicant must hold the minimum of a bachelor's degree (ie. the equivalent of 180 ECTS credits at an accredited university) with at least 90 credits in Mechanical Engineering, Industrial Engineering and Management or Civil Engineering or equivalent, and 15 credits Mathematics. English Language requirements corresponding to English 6 in the Swedish upper secondary school (or the equivalent). The applicant must also have 1 year of qualified work experience. It is possible to apply for exemption from a bachelor's degree and 15 credits Mathematics if the applicant has at least 5 years of qualified work experience.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TPPR21
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
3
Termin
Våren 2021: vecka 09 - vecka 21
Studietakt
25%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
20
Kursansvarig
Fredrik Elgh
Examinator
Fredrik Elgh
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
11665kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-23110
Senast ändrad 2021-03-05 12:40:05