Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Produkt- och produktionsplattformar (Product and Production Platforms) 5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Syftet med kursen är att stärka kompetensen inom plattformsbaserad utveckling och modularisering för att bättre hantera variationer och förändringar i t.ex. kundens behov och krav. Kursen introducerar koncepten produkt- och produktionsplattformar och går igenom metoder och verktyg för analys, planering och utveckling av produkt- och produktionsplattformar.

For more information see https://ju.se/yrkesverksam/ppp

Kursinnehåll

The course applies both theoretical and practical perspectives. This includes fundamental concepts together with current research and industrial practise in the area. Different means for planning, developing and analysing product and production platform design are introduced and practised. The impact on business processes of different platform strategies are discussed as well as their use in different sectors and applications.

The course includes the following elements:
- Fundaments of product and production platforms theory
- Product platforms and related platforms in industrial practice
- Business opportunities and challenges associated with implementing and managing
platform strategies
- Means to plan, design and analyse product and production platforms
- Models, methods, and tools used in product and production platform architecting and development
- The use of product platform strategies in different sectors and applications

Förkunskapskrav

40 högskolepoäng inom huvudområdet Teknik samt minst 2 års yrkeserfarenhet inom relevant område i industrin.

Urvalsregler

Avancerad nivå
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TPPR22
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
3
Termin
Hösten 2022: vecka 36 - vecka 48
Studietakt
25%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
10
Kursansvarig
Fredrik Elgh
Examinator
Fredrik Elgh
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
12500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-13176
Senast ändrad 2022-06-28 11:29:43