Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Integrerad produkt- och produktionsutveckling (Integrated Product and Production Development) 9 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen behandlar hur aktiviteter som genomförs och beslut som fattas under produktutvecklingsprocessen påverkar möjligheten att uppnå effektiv produktion. Kursen tar vidare upp metoder och arbetssätt som kan användas för att få produktutveckling och produktionsutveckling att samverka på ett för helheten kostnadseffektivt sätt.

Kursen innehåller följande moment:
- Produktutvecklingsprocessens struktur och innehåll: produktplanering, produktspecifikationer, konceptutveckling, prototypanvändande, etc.
- Metoder och ansatser för produktions- och monteringsanpassad konstruktion
- Produktarkitekturens påverkan på produktion
- Samverkan mellan produktutveckling och produktion
- Kostnadsanalys under produktutvecklingen

Förkunskapskrav

Godkända kurser på grundnivå 180 hp med lägst 90 hp inom huvudområdet Maskinteknik alternativt Industriell organisation och ekonomi, samt 15 hp Matematik, samt genomgången kurs i Produktionsutveckling I, strategi och system, 9 hp och Produktionsutveckling II, metoder och verktyg, 7,5 hp dessutom krävs Engelska kurs 6 eller Engelska B från gymnasiet

Utbildningsnivå: Avancerad nivå A1F
Kurskod/Ladokkod: TPPS29
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Paraskeva Wlazlak
Examinator
Paraskeva Wlazlak
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
20997kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1027
Senast ändrad 2021-02-03 13:36:54