Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Projektledning 15 hp

Kursen ska ge deltagarna kunskaper om projektledning och kunna belysa detta ur såväl ett organisatoriskt som ett ledarskapsperspektiv. Efter kursen ska deltagarna kunna leda ett projekt, använda olika projektmetodiker och kunna navigera det i ett organisatoriskt sammanhang.

För mer information se https://ju.se/studera/valj-utbildning/kompetensutveckling---uppdragsutbildning/tekniska-hogskolan/projektledning.html

Kursinnehåll

Kursen ska ge deltagarna kunskaper om projektledning och kunna belysa detta ur såväl ett organisatoriskt som ett ledarskapsperspektiv. Efter kursen ska deltagarna kunna leda ett projekt, använda olika projektmetodiker och kunna navigera det i ett organisatoriskt sammanhang.

Kursen innehåller följande moment:
- Projekt som arbetsform
- Projektets styrning och ledarskap
- Projektmetodik
- Att utveckla ett projektteam
- Förhandling och hantering av ett projekts olika intressenter
- Reflektion över olika dilemman, situationer och behov i ett projekt
- Ledarrollen, att kunna bedöma en situation, reflektera över och testa olika ageranden
- Att navigera ett projekt i en miljö med olika påverkansprocesser och intressekonflikter
- Hållbarhet och systemtänkande inom projekt

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt minst fyra års arbetslivserfarenhet.

Urvalsregler

Grundkurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TPTG10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 02 2025
Våren 2025: vecka 03 - 22 (Fortsättning)
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
30
Kursansvarig
Rainer Winkler
Examinator
Rainer Winkler
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
37500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-13156
Senast ändrad 2024-04-02 10:22:17