Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Samhällsbyggnad 9 hp

Kursinnehåll

Kursen syftar till att ge en bred överblick över det konkreta samhällsbyggandet, och ge förståelse för byggandets roll i samhällsutvecklingen, med ett tydligt fokus på social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet. Den ger grundläggande teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter i samhällsplanering som tillämpas i ett projektarbete. Kursen ger också övergripande kunskaper om de olika faser och steg ett byggnadsprojekt genomgår från idé och planering till färdigt projekt.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt Fysik 2, Kemi 1, Matematik 3c. Eller: Fysik B, Kemi A, Matematik D.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TSBG17
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2021: vecka 34 - vecka 02 2022
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Ann-Marie Dahl
Examinator
Ann-Marie Dahl
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
22500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1271
Senast ändrad 2021-08-11 11:05:18