Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Smältning och gjutning av järnlegeringar (Melting and Casting of Ferrous Alloys) 3 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

The course is designed to familiarize students with theoretical/practical contexts for the manufacture of iron and steel castings, the important characteristics of iron-based alloy casting. The students will get familiar with different methods of melting and casting steel and cast iron. The course is also focusing on the quality control methods.

The course includes the following elements:
- Fundamentals of Ferrous Metallurgy.
- Melting technology of Cast Iron.
(Melting furnaces, melting methods, charge optimization,)
- Liquid treatment and Ladle metallurgy.
(Alloying, desulfurization, inoculation, modification.)
- Quality control of the liquid iron
(Chemical analyses, dissolved gas analyses, test of fluidity, cooling curve and volume change analyses).
- Quality control by characterization of cast iron.
(Wedge tests, characterization of cast iron by morphology)
- Elaboration of steel for shape casting
(Melting, charge, de-oxidation and other treatments, control methods)

Förkunskapskrav

Passed courses at least 90 credits within the major subject in Mechanical Engineering, and 21 credits Mathematics and Component Casting, 6 credits, and English language requirements corresponding to English 6 or English B in the Swedish upper secondary school

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TSGR26
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Hösten 2020: vecka 41 - vecka 44
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Vasile Lucian Diaconu
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
6999kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0287
Senast ändrad 2020-06-02 13:45:00