Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Klient-server-kommunikation (Client-Server Communication) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen introducerar studenterna till konceptet API-utveckling. Kursen börjar med att täcka de teoretiska delarna av API-utveckling såsom HTTP-koncept och REST-arkitektur. Efter det fortsätter kursen med planering och modellering av API:er vilket sedan leder in till praktisk utveckling av API:er. Under uvecklingsfasen fokuseras på validering samt API:ets säkerhet.


Kursen innehåller följande moment:
- HTTP-koncept
- REST-arkitektur
- Tillvägagångssätt att implementera ett API
- Planering och modellering
- Säkerhet
- API-utveckling

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs Tillämpad webbarkitektur, 15 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TSPK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Peter Larsson-Green
Kursansvarig
rudbli
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0349
Senast ändrad 2020-10-05 11:16:16