Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Tekniska rapporter 3 hp

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
- Vad är en teknisk rapport
- Problemformulering
- Metoder för datainsamling, bearbetning, analys och tolkning av data
- Referenshantering
- Kritisk granskning av vetenskapliga arbeten och tekniska rapporter
- Rapportstruktur
- Formatmallar för att skapa enhetliga dokument

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Introduktion till produktframtagning och ingenjörsarbete, 15 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå G1F
Kurskod/Ladokkod: TTRM19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 43 - vecka 02 2021
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Jonas Bjarnehäll
Kursansvarig
Jonas Bjarnehäll
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
6501kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0230