Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utredningsmetodik i Industriell organisation och ekonomi (Inquiry Methodology in Industrial Engineering and Management) 3 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen innehåller följande moment:
- repetition av centrala begrepp inom vetenskapligt arbetssätt
- problematiseringsfasen i ett akademiskt arbete, det vill säga hur man kommer fram till mål och forskningsfrågor
- metod och teorival i ett akademiskt arbete
- utkast till planeringsrapport

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation, 7,5 hp eller Forskningsmetoder och kommmunikation 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TUMK11
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Jan Weiss
Kursansvarig
Jan Weiss
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
6501kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1103
Senast ändrad 2020-12-18 12:39:48