Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utredningsmetodik 9 hp

Kursinnehåll

Kursen ger studenterna baskunskaper i utrednings- och forskningsmetodik.
Kursen innehåller följande moment:
-att formulera problem, syfte och avgränsningar
-uppläggning och design av undersökningar
-metoder för datainsamling av kvalitativa och kvantitativa metoder
-mätosäkerhet
-att tolka och analysera data
-tillförlitlighet och validitet
-orsakssammanhang
-litteratursökning
-referenshantering
-rapportskrivning och presentation av resultat

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt godkända kurser om minst 120 hp inom programmet Logistik och Ledning, varav minst 60 hp inom huvudområdet Industriell organisation och ekonomi.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TUMK16
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 14
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
David Eriksson
Kursansvarig
David Eriksson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
19503kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1029
Senast ändrad 2020-12-14 14:18:45