Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Utredningsmetodik (Research Methodology) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen ger studenterna baskunskaper i utrednings- och forskningsmetodik.

Kursen innehåller följande moment:
- Formulera problem, syfte och avgränsningar
- Uppläggning och design av undersökningar
- Metoder för datainsamling av kvalitativa och kvantitativa metoder
- Tolka och analysera data
- Tillförlitlighet och validitet
- Orsakssammanhang
- Litteratursökning
- Referenshantering
- Rapportskrivning och presentation av resultat

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 120 hp, med lägst 60 hp i huvudområdet Industriell organisation och ekonomi samt genomgången kurs Forskningsmetoder och kommunikation, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TUMN10
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2021: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Jan Weiss
Kursansvarig
Jan Weiss
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
16253kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T1152
Senast ändrad 2020-12-15 08:14:04