Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskapligt arbetssätt och kommunikation 6 hp

Kursinnehåll

Kursen ger grundläggande kunskaper inom vetenskaplig metod. Vidare ger kursen förmåga att kritiskt granska vetenskapliga rapporter och färdighet att presentera rapporter och projekt skriftligt och muntligt med hjälp av lämpliga datorverktyg.

Kursen innehåller följande moment:
- Vetenskapligt förhållningssätt
- Problemformulering
- Metoder för datainsamling, bearbetning, analys och tolkning av data
- Referenshantering
- Kritisk granskning av vetenskapliga arbeten
- Rapportstruktur
- Muntlig presentationsteknik
- Program för ordbehandling och grafisk presentation
- Formatmallar för att skapa enhetliga dokument

Förkunskapskrav

Grundl. behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: TVEG13
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Lärcentra
Termin
Våren 2023: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Ort
Nässjö
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Victor Strandgren
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T3058
Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2023: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Rainer Winkler
Examinator
Rainer Winkler
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
15000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T3123
Senast ändrad 2021-10-29 09:02:13