Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Vetenskaplig informationssökning (Scientific Literature Search) 3 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Kursen introducerar grundläggande begrepp och metoder inom vetenskaplig informationssökning. Först presenteras de olika typerna av vetenskaplig litteratur och hur de utnyttjas inom det vetenskapliga samfundet. Referenssystem presenteras med utgång från de olika typerna av vetenskaplig litteratur som existerar. I slutet av kursen ska studenten även vara förtrogen med att välja och använda ett för ämnet lämpligt referenssystem.
Kursen innehåller följande moment:
- Introduktion till de vanligaste typerna av vetenskaplig litteratur och skillnaden mellan dessa
- Metoder för sökning av vetenskaplig litteratur, exempelvis via bibliotekets resurser
- Olika referenssystem och presentation av hur de fungerar i praktiken
- Analys och presentation av relevanta forskningsresultat

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgången kurs i User Research, 7,5 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TVEK18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Kurstillfället är inställt

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2020: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
6501kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0123
Senast ändrad 2019-11-15 15:15:49