Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Visuell kommunikation (Visual Communication) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

Syftet med kursen är att ge studenten en förståelse för teorier och begrepp inom visuell kommunikation som kan förbättra de färdigheter som lärts ut i tidigare grundkurser inom grafisk design och webb- och användargränssnittsdesign.

Kursen innehåller följande moment:
- Grundläggande kommunikationsteorer
- Visuell semiotik
- Design literacy
- Stilisering
- Informationsdesign / datavisualisering
- Visuellt berättande och visuella narrativ
- Designprocessen
- Visuell kommunikation och digital teknologi
- Upphovs- och immaterialrätt
- Fördjupade studier av samtida och historisk bildkonst och design
- Fördjupade labbpass i programvara för produktion av digital design

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser Grundläggande grafisk design, 7,5 hp och Webb- och gränssnittsdesign, 15 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TVKK12
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2022: vecka 13 - vecka 22
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Martin Lindh
Kursansvarig
Martin Lindh
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T2107
Senast ändrad 2021-12-03 07:39:12