Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Väg- och trafikteknik 6 hp

Kursinnehåll

Under kursens gång behandlas i huvudsak planering, projektering och utformning av vägar, gator och broar. Även trafikperspektivet behandlas.

Kursen innehåller följande moment:
-Geometrisk och konstruktiv utformning av vägar, gator och broar
-Planering och projektering av vägar, gator och broar utifrån vägtekniska och trafiktekniska och ekonomiska utgångspunkter.
-Väg-, gatu- och brobyggnadsarbeten
-Drift och underhåll av vägar, gator och broar
-Trafikens effekter med avseende på framkomlighet, säkerhet och miljö och vilka variabler och förhållanden som påverkar detta
-Spårbundna kommunikationer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser på grundnivå 60 hp, inklusive BIM 2 Analys och dimensionering - Bygg, 6 hp samt Geoteknik, 6 hp

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TVTN19
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2020: vecka 34 - vecka 42
Studietakt
100%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Examinator
Torbjörn Schultz
Kursansvarig
Torbjörn Schultz
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
13002kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T0261