Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

JTH World Solar Challenge: Del 1 (3) 15 hp

Studenterna tränas i att utföra ingenjörsarbete i samarbete med andra i form av ett projekt där nödvändiga kunskaper identifieras och inhämtas för att kunna lösa uppdraget att konstruera och optimera solbilen inför JTHs deltagande i World Solar Challenge. Att kunna jobba i team är en förutsättning för att lyckas med denna kurs.

Kursinnehåll

Kursinnehåll:

System
- Solbilen som system
- Nedbrytning i delsystem
- Specifikationsframtagning

Delsystem och teknikinnehåll
- Konstruktion och design av delsystem inom exempelvis följande teknikområden
- Fordonsdynamik och aerodynamik
- Struktur och hållfasthet
- Elektriska komponenter
- Solenergi och solceller
- Ergonomi

Metodik
- Produktframtagningsmetodik
- Konstruktion och design
- Specifikation av interface mellan delsystem
- Mock-uper och prototyper
- Digitala modeller och simulering
- Verkstadsutbildning för prototypframtagning

Projektstyrning
- Planering och styrning av projektet
- Visuell planering och uppföljning
- Praktisk projektledning

Marknadsföring och sponsring, public relations
- Marknadsföring av projektet
- Bearbetning och avtalsskrivning med sponsorer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt minst 80 hp avklarade inom ett ingenjörsprogram (eller motsvarande). Dessutom krävs kunskaper i solidmodellering eller ytmodellering alternativt Analoga och digitala gränssnitt eller mikrodatorsystem.

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: TWCK16
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2022: vecka 34 - vecka 02 2023
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
15
Kursansvarig
Magnus Andersson
Examinator
Magnus Andersson
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
37500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-13141
Senast ändrad 2022-08-26 16:06:31