Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

JU World Solar Challenge: Projektstyrning, entreprenörskap och marknadsföring - Del 1 (3) 15 hp

Studenterna ges kunskaper inom tvärfunktionellt arbete, projektarbete, entreprenörskap och marknadsföring genom projektet ”JU World Solar Challenge”. En viktig uppgift är samarbeta med de sponsorer som krävs för att utveckla och konstruera en konkurrenskraftig solbil men även att delta i flertalet praktiska aktiviteter i projektet. Att kunna arbeta i team är en förutsättning för att lyckas med denna kurs.

Kursinnehåll

Kursen ger kunskaper och förmågor inom tvärfunktionellt arbete, projektstyrning, entreprenörskap och marknadsföring. Kursen innehåller marknadsföring, projektstyrning och entreprenörskap genom att kombinera teori med tillämpat lärande och handling i ett unikt tvärdisciplinärt projekt. Projektet heter ”JU World Solar Challenge” och innebär att studenterna, tillsammans med projektledningen, skall delta i och driva den entrepreno¨riella verksamheten ”JU Solar Team”. Dess kärnverksamhet består i att utveckla och konstruera en konkurrenskraftig solbil samt planera och genomföra tävlingen World Solar Challenge. Studenterna kommer samtidigt att vara ambassadörer för Jönköping University (JU) och bidra till lärosätets marknadsföring eftersom JU ämnar använda JU Solar Team respektive JU World Solar Challenge for att vidareutveckla sitt varumärke både i Sverige och utomlands.

Kursen innehåller följande moment:

Projektstyrning
- Projektorganisation
- Projektplanering och kravställning
- Gruppdynamik
- Projektgenomförande
- Projektdokumentation

Entreprenörskap
- Entreprenöriella processer, tankesätt och aktiviteter
- Företagets intressenter fokuserat på projektet

Marknadsföring
- Grundläggande koncept och principer inom marknadsföring
- Marknadsplan som viktig del av affärsplanen
- Budskapsstrategi och marknadskanaler
- Sponsringsstrategi
- Kundbehov fokuserat på projektets sponsorer

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt avslutade kurser om minst 80 hp från högskoleingenjörsprogram eller medie- och kommunikationsvetenskapligt program eller program inom företagsekonomi (eller motsvarande kunskaper).

Urvalsregler

Fortsättningskurs
Läs mer om urvalsregler

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: TWPN18
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kurstillfällen öppna för ansökan

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Campus
Termin
Hösten 2024: vecka 34 - vecka 02 2025
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Platser
5
Kursansvarig
Dag Raudberget
Examinator
Dag Raudberget
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
37500kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-13151
Senast ändrad 2024-04-02 10:22:12