Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Ytteknik (Surface Technology) 7,5 hp

Undervisningen bedrivs på engelska.

Kursinnehåll

The surfaces must meet the product requirements for both functionality and durability. Based on the understanding of the mechanisms behind the challenges, the surface treatment and coating techniques studied in this course constitute the tool case to achieve tailored surface properties of products for manifold applications.

The course includes the following elements:
• Surface degradation, corrosion, wear
• Fundamentals of chemistry and electrochemistry
• Pre-treatment
• Electroplating
• Thermal spray, laser-cladding, build-up welding
• Hot-dip coatings
• Enamel
• Organic coatings
• PVD, CVD
• Conversion coatings
• Thermal/mechanical/chemical surface treatment
• Regulations, safety, and sustainability in surface-related processing

Förkunskapskrav

Passed courses at least 90 credits within the major subject Mechanical Engineering, 15 credits Mathematics, and completed course in Thermodynamics, 7,5 credits, proof of English proficiency is required (or the equivalent).

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: TYTS22
Kursen ges vid: Tekniska Högskolan

Kommande kurstillfällen

Typ av Kurs
Programkurs
Studieform
Campus
Termin
Våren 2025: vecka 03 - vecka 12
Studietakt
100%
Undervisningsspråk
Engelska
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Caterina Zanella
Examinator
Caterina Zanella
Kursansvarig
Magnus Hofwing
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
18750kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-T5063
Senast ändrad 2023-11-13 10:58:46