Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Civilrätt (Uppdragsutbildning) 7,5 hp

Kursinnehåll

- Sveriges statsskick och rättsordning
- Rättsordningens strukturer, juridisk metod, rättskällor och informationssökning
- Statsrätt och grundlagar
- EU-rätten och dess betydelse för svensk lagstiftning
- Mänskliga rättigheter
- Diskriminering och lika värde
- straffrätt och kriminologi – brott och påföljd
- processrätt – domstolsväsendet, rättegång i olika instanser
- boenderätt
- ekonomisk familjerätt
- familjerätt, vårdnad, boende och umgänge
- grundläggande avtalsrätt
- ersättning och skadestånd
- utökning, skuldsanering och konkurs

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: UCRG17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
UPPD
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Roger Sandberg
Examinator
Roger Sandberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
17000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-UCRG7
Senast ändrad 2020-12-02 07:28:30