Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Förvaltningsrätt (uppdragsutbildning) 7,5 hp

Kursinnehåll

- grundläggande juridisk metodlära, inriktad på det förvaltningsrättsliga området
- offentlig organisation samt domstols- och förvaltningsorganisation
- legalitetsprincipen, likhetsprincipen, objektivitetsprincipen
- grundläggande rättslig reglering av förvaltningsförfarandet och myndigheters beslutsprocesser
- kommunalrätt
- myndigheters serviceskyldighet
- handläggning och beslut inom statliga och kommunala myndigheter
- verkställbarhet och besvär
- förvaltningsprocessen
- kontrollen över förvaltningen
- offentlighet, sekretess, arkiv och behandling av personuppgifter

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: UFRG17
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
UPPD
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
0
Termin
Våren 2021: vecka 04 - vecka 23
Studietakt
25%
Ort
Ortsoberoende
Kurstid
Blandade tider
Kursansvarig
Roger Sandberg
Examinator
Roger Sandberg
Gäller enbart studenter utanför EU/EES/Schweiz: Studieavgift
17000kr
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-UFRG7
Senast ändrad 2020-12-02 07:28:31