Kurser

Fler sökalternativ Färre sökalternativ
Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Det globala klassrummet - introduktionskurs i svenska som andraspråk, för undervisning i åk 1-6 (Uppdragsutbildning) 7,5 hp

Kursinnehåll

  • Introduktion till skolämnet svenska som andraspråk
  • Externa faktorer som påverkar nyanländas och flerspråkiga elevers lärande och utveckling, exempelvis organisation, lärarkompetens och samsyn i förhållningssätt
  • Ett inkluderande och interkulturellt förhållningssätt
  • Migrationsprocessens villkor och flyktingskap ur ett socialt och psykologiskt perspektiv
  • Andraspråksinlärning
  • Språk- och kunskapsutvecklande undervisning
  • Introduktion till bedömning av nyanlända och flerspråkiga elever genom bedömningsmaterialet Bygga svenska

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt anställning som lärare av huvudman inom skolväsendet, huvudman för utbildning i LVU-hem, huvudman för utbildning inom kriminalvårdsanstalt, någon som genom avtal med huvudman utför uppgifter inom utbildning enligt ovan (entreprenad), eller folkhögskola.

Utbildningsnivå: Grundnivå G1N
Kurskod/Ladokkod: UGKG10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
UPPD
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
6
Termin
Hösten 2020: vecka 35 - vecka 01 2021
Studietakt
25%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-U0018