Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Bild för lärare i åk 4-6, (1-30). Ingår i Lärarlyftet 30 hp

Kursinnehåll

Delkurs 1, 15 hp
• Visuell kultur (film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer) i ett nutida och historiskt perspektiv och med koppling till olika medier
• Styrdokument och didaktiska frågeställningar, generellt och med fokus på bildämnet
• Bildämnets historia, samhällsförändringens inverkan på mål, innehåll och didaktik i styrdokument och skolans organisation
• Teorier om barns och ungdomars bildspråk
• Planering av bildundervisning
• Visuell kommunikation, bildanalys och bildsamtal
• Eget bildlaborativt arbete i hantverksmässiga samt digitala tekniker och material
• Nationell och internationell didaktisk forskning inom bildområdet/visuell kultur
• Visuell kultur och bildskapande utifrån genusperspektiv och kulturell tillhörighet
• Bilddidaktiskt arbete med elever i behov av särskilt stöd
• Estetiska lärprocesser i teori och praktik

Delkurs 2, 15 hp
• Visuell kultur (film, foto, design, konst, arkitektur och miljöer) i ett nutida och historiskt perspektiv och med koppling till olika medier
• Styrdokument och didaktiska frågeställningar, generellt och med fokus på bildämnet
• Bedömning, betyg och värdering av den bildskapande processen och produkten
• Visuell kommunikation
• Rörlig bild och dramaturgi
• Eget bildlaborativt arbete i hantverksmässiga tekniker och material samt digitala tekniker
• MIK i undervisningen
• Nationell och internationell didaktisk forskning inom bildområdet/visuell kultur
• Normer och värderingar i bilder
Ämnesteorin utgår från bildpedagogisk, bilddidaktisk forskning samt teorier om visuell kultur. Innehåll och kursupplägg kopplas till bildframställning, tekniker, verktyg och material samt bildanalys, genom föreläsningar, workshops, eget bildlaborativt arbete, litteraturstudier, seminarier, tentamen och skriftliga inlämningar.

Det ämnesdidaktiska innehållet utgår från aktuella styrdokument för undervisning i åk 4-6. Planering av undervisning och innehåll kring formativa arbetssätt, bedömning och betygsättning behandlas via föreläsningar, fältstudier, litteraturstudier, seminarium och skriftliga inlämningar.

Verktyg för varierade arbetssätt och arbetsformer behandlas genom workshops, eget bildlaborativt arbete, litteratur och skriftliga inlämningar och webbseminarium.

Bildundervisning på vetenskaplig grund och utifrån beprövad erfarenhet behandlas genom föreläsning, litteraturstudier och skriftlig inlämning.

Med utgångspunkt från läroplanens innehåll och mål behandlas de generella kompetenserna som bemötande av elever i behov av särskilt stöd, med olika kulturell bakgrund, genusperspektiv, jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv och användning av digitala verktyg och digitala medier i undervisningen genom workshops, föreläsningar, litteraturstudier och skriftliga inlämningar samt seminarier.

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet. Du som är anställd som lärare och har en behörighetsgivande lärarexamen som är avsedd för åk 4-6 eller åk 7-9 utan att vara ämnesbehörig.

Utbildningsnivå: Grundnivå G2F
Kurskod/Ladokkod: UL1N10
Kursen ges vid: Högskolan för lärande och kommunikation

Kommande kurstillfällen

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
Fristående
Studieform
Distans
Antal träffar
6
Termin
Våren 2022: vecka 04 - vecka 23
Hösten 2022: vecka 34 - 03 (Fortsättning) Våren 2023: vecka 04 - 23 (Fortsättning)
Studietakt
33%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Platser
25
Examinator
Linda Baccstig
Kursansvarig
Linda Baccstig
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-U0117
Senast ändrad 2022-02-23 15:25:13