Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Nuklearmedicin, grundkurs, inriktning verksamhetsförlagd utbildning (uppdragsutbildning) 7,5 hp

Kursinnehåll

- radioaktiva läkemedel; produktion, hantering och funktion
- nuklearmedicinsk undersökningsmetodik
- strålningsbiologi, strålskydd och relevant lagstiftning ur ett hållbarhetsperspektiv
- patient- och anhörigbemötande i samband med undersökning
- omvårdnad i samband med nuklearmedicinska undersökningar
- hållbar utveckling
- patofysiologi relaterat till grundläggande nuklearmedicinska undersökningsmetoder

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt genomgångna kurser om 90 hp inom Biomedicinsk analytiker programmet, inriktning klinisk fysiologi, 180 hp, alternativt Röntgensjuksköterskeprogrammet, 180 hp varav avslutade medicinska kurser om 45 hp samt kurserna Klinisk fysiologi introduktionskurs, 7,5 hp alt Radiografi, introduktionskurs, 7,5 hp och Klinisk fysiologi, undersökningsmetodik, grundkurs, 7,5 hp alt Radiografi, klinisk baskurs 7,5hp.

Utbildningsnivå: Grundnivå
Kurskod/Ladokkod: UNMN11
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
UPPD
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
1
Termin
Våren 2021: vecka 09 - vecka 18
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Dag
Kursansvarig
Paulina Holmqvist
Examinator
Carina Johansson
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-UNMN1
Senast ändrad 2021-04-12 08:39:05