Varning! Alla funktioner på sidan fungerar inte korrekt utan javascript!

Omvårdnad inom specialistsjuksköterskans ansvarsområde (Uppdragsutbildning) 7,5 hp

Kursinnehåll

- specialistsjuksköterskans arbetsområde, yrkesfunktion och ledarskap
- fördjupning inom ämnet omvårdnad och dess konsensusbegrepp
- fördjupning utifrån kärnkompetenser i relation till specialistsjuksköterskans yrkesfunktion
- författningar, lagar, riktlinjer och konventioner om mänskliga rättigheter relevant för specialistsjuksköterskans arbetsområde
- fördjupning avseende vetenskapligt arbetssätt (datainsamling och databearbetning) inom kvalitativ och kvantitativ metod

Förkunskapskrav

Grundläggande behörighet samt kandidatexamen i omvårdnad eller sjuksköterskeexamen om 180 hp inkl. ett avslutat examensarbete om minst 15 hp eller motsvarande och svensk legitimation som sjuksköterska. Dessutom krävs ett års yrkeserfarenhet som sjuksköterska.

Utbildningsnivå: Avancerad nivå
Kurskod/Ladokkod: UOAR21
Kursen ges vid: Hälsohögskolan

Tidigare och pågående kurstillfällen

Typ av Kurs
UPPD
Studieform
Distans
Obligatoriska fysiska träffar
7
Termin
Hösten 2021: vecka 35 - vecka 44
Studietakt
50%
Ort
Jönköping
Kurstid
Blandade tider
Examinator
Maria Björk
Kursansvarig
Johanna Falck
Kursplan
HTML  PDF
Anmälningskod
HJ-UOAR1
Senast ändrad 2021-06-30 12:39:04